Submit your research to the International Journal "Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets". Contact us at nifs.journal@gmail.com

Call for Papers for the 25th Jubilee Edition of the International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets is now open!
Conference: 9–10 September 2022 • Deadline for submission: 30 May 2022.

Project:DMEU

From Ifigenia, the wiki for intuitionistic fuzzy sets and generalized nets
Jump to navigation Jump to search
Изследване на възможностите
за използване на Data Mining
за управление на процеси
в електронен университет


Data Mining in Electronic University
(DMEU)

Научно-изследователски проект № НИХ - 206 "Изследване на възможностите за използване на Data Mining за управление на процеси в електронен университет" (Data Mining in an Electronic University, DMEU) е проект към Научно-изследователския сектор на Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас.

С изпълнението на предлагания проект се цели да се изследва технологията Data Mining и възможностите за използването й при управление на процеси в електронен университет. За целта ще се използват формализмите на обобщените мрежи и интуиционистки размитите множества.

Контакти

  • Ръководител на проекта: доц. д-р Евдокия Сотирова
  • Институция: Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас
  • Адрес: "бул. Христо Якимов" № 1, Бургас 8010, България
  • Телефон: (359 56) 858442
  • E-mail: esotirova@btu.bg