Submit your research to the International Journal "Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets". Contact us at nifs.journal@gmail.com

Call for Papers for the 25th Jubilee Edition of the International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets is now open!
Conference: 9–10 September 2022 • Deadline for submission: 30 May 2022.

Ifigenia:Lecture courses/Generalized nets/BG

From Ifigenia, the wiki for intuitionistic fuzzy sets and generalized nets
Jump to navigation Jump to search
Bg-to-en.png This page is available in English.

Конспект

 1. Дефиниции и основни свойства на мрежата на Петри и на обобщената мрежа
 2. Редуцирани ОМ
 3. Разширения на ОМ
 4. Алгебричен аспект на теорията на ОМ
 5. Топологичен аспект на теорията на ОМ
 6. Логически аспект на теорията на ОМ
 7. Операторен аспект на теорията на ОМ. Част 1
 8. Операторен аспект на теорията на ОМ. Част 2
 9. Самомодифициращи се ОМ
 10. Методология за изграждане на ОМ
 11. Приложения на ОМ в изкуствения интелект
 12. Приложения на ОМ в биологията и медицината
 13. Приложения на ОМ в транспорта и промишлеността
 14. ОМ в теорията на системите
 15. ОМ като средство за моделиране на реални процеси

Изпит

Текущо оценяване
Семестриално оценяване

Студентите могат да избират:

 • да напишат изследователска статия, например като разработят собствен ОМ модел на реален процес, или да развият някой отворен проблем от теорията на ОМ,
 • или да положат изпит, като развият въпрос от конспекта по-горе.

Литература, учебни материали