16-17 May 2019 • Sofia, Bulgaria

Submission: 21 February 2019Notification: 11 March 2019Final Version: 1 April 2019

Project:DMEU

From Ifigenia, the wiki for intuitionistic fuzzy sets and generalized nets
Jump to: navigation, search
Изследване на възможностите
за използване на Data Mining
за управление на процеси
в електронен университет


Data Mining in Electronic University
(DMEU)

Научно-изследователски проект № НИХ - 206 "Изследване на възможностите за използване на Data Mining за управление на процеси в електронен университет" (Data Mining in an Electronic University, DMEU) е проект към Научно-изследователския сектор на Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас.

С изпълнението на предлагания проект се цели да се изследва технологията Data Mining и възможностите за използването й при управление на процеси в електронен университет. За целта ще се използват формализмите на обобщените мрежи и интуиционистки размитите множества.

Контакти

  • Ръководител на проекта: доц. д-р Евдокия Сотирова
  • Институция: Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас
  • Адрес: "бул. Христо Якимов" № 1, Бургас 8010, България
  • Телефон: (359 56) 858442
  • E-mail: esotirovaAt sign.pngbtu.bg