16-17 May 2019 • Sofia, Bulgaria

Submission: 1 February 2019 • Notification: 1 March 2019 • Final Version: 1 April 2019

Ifigenia:Lecture courses/Generalized nets/BG

From Ifigenia, the wiki for intuitionistic fuzzy sets and generalized nets
Jump to: navigation, search
Bg-to-en.png This page is available in English.

Конспект

 1. Дефиниции и основни свойства на мрежата на Петри и на обобщената мрежа
 2. Редуцирани ОМ
 3. Разширения на ОМ
 4. Алгебричен аспект на теорията на ОМ
 5. Топологичен аспект на теорията на ОМ
 6. Логически аспект на теорията на ОМ
 7. Операторен аспект на теорията на ОМ. Част 1
 8. Операторен аспект на теорията на ОМ. Част 2
 9. Самомодифициращи се ОМ
 10. Методология за изграждане на ОМ
 11. Приложения на ОМ в изкуствения интелект
 12. Приложения на ОМ в биологията и медицината
 13. Приложения на ОМ в транспорта и промишлеността
 14. ОМ в теорията на системите
 15. ОМ като средство за моделиране на реални процеси

Изпит

Текущо оценяване
Семестриално оценяване

Студентите могат да избират:

 • да напишат изследователска статия, например като разработят собствен ОМ модел на реален процес, или да развият някой отворен проблем от теорията на ОМ,
 • или да положат изпит, като развият въпрос от конспекта по-горе.

Литература, учебни материали